Botox mot migrän
Vi behandlar med Botox mot kronisk migrän. Det är dock inte helt klarlagt exakt hur det fungerar. Men man tror att Botox blockerar smärtsignalerna vilket gör att migrän inte utvecklas. 
 
Botox fungerar
Botox minskar symptomen på migrän och förbättrar livskvalitén för de som lider av kronisk migrän.

Vem får pröva Botox som behandling?
Om du lider av kronisk migrän och din migrän inte blir bättre av andra läkemedel kan Botox vara något för dig. Kronisk migrän innebär att du har huvudvärk i 15 dagar eller mer per månad, varav du har migrän i minst åtta av dessa dagar.

För att få Botox som behandling måste du även ha fått diagnosen kronisk migrän av en neurolog. Botox används inte vid akut migrän, kronisk spänningshuvudvärk eller vid huvudvärk som orsakas av överanvändning av annat läkemedel. Botox är en förebyggande behandling mot migrän.

Hur går det till?
Botoxinjektionerna sker i muskler i ansiktet, huvudet och nacken. Injektionerna sker i sju specifika områden som fördelas lika på vänster och höger sida av huvudet. Varje område får flera injektioner. 

Hur ofta?
Innan effekten av botoxbehandlingen avtar så bör behandlingen göras om, vanligen var tredje månad. I sällsynta fall kan en tätare behandling ske.

Botox mot tandgnissel 
En teknik som kan användas mot tandgnissling/bruxism med Botox (Botulinum Typ A). 

Tandgnissling, överspända käkar med förstorade muskel är vanligt och är en vanlig reaktion på långvarig stress. Många lider av sömnstörning, huvudvärk, och ligger omedvetet och pressar med tuggmusklerna under både dagen och natten. På sikt leder det i sin tur kan leda till spänningshuvudvärk, värk i käken, ansiktet och öronen och att du får förslitningsskador på dina tänder. 

I vissa fall kan käkmuskeln även bli så förstorad av spänningarna att ansiktsformen påverkas (masseter hypertrofi) med extra bred underkäke. 

Botox (botulinum) kan ibland vara ett komplement till övrig behandling och har hjälpt många med gott resultat på spända käkmuskler och tandgnissel. I bästa fall kan man även slippa bettskenan helt vilket många tycker är en stor lättnad. 

Genom att behandla tuggmuskeln (massetern) med Botox (botulinum) injektioner minskar man tuggmuskelns kraft och på så vis slipper du symptomen som dessa spänningar kan ge. Detta påverkar din förmåga att tugga, då kraften är mycket över det vi normalt behöver för att äta. 

Vid ansiktsskulptering använder man sig av denna behandling om man önskar minska en extra bred kantig ansiktsform då det i dessa fall ger en avsmalnande effekt på käkmuskulaturen vilket skapar ett smalare intryck av en framträdande kantig underkäke.