Hälsokontroll

Vill du veta din biologiska ålder?
När du börjar träna
Om du inte har varit på läkarbesök på länge
Känner att du vill ha en egen "service"
Söker jobb eller studier m.m.
Oavsett varför du önskar en hälsokontroll är du välkommen till oss på Forma Vita hos.  Syftet med en hälsokontroll är att kartlägga eventuella riskfaktorer som kan ha betydelse för din nuvarande och framtida hälsa. Vi vet att de flesta har svårt att hitta tid för detta och därför gör vi allt vid samma tillfälle.

Hälsokontrollen innefattar 4 delar.
1.       Provtagning
2.       Hälsoenkät
3.       Läkarundersökning
4.       Uppföljning och skriftlig rapport, förslag på åtgärder.

Läkarundersökning innefattar:
- Hjärta
- Lungor
- Sköldkörtel
- Blodtryck och puls
- Buk
- Reflexer
- Lymfkörtlar
- Mun
- Öron
- Prostata (män)
- Hud (solskador m.m)

Vid läkarkontrollen utförs även
-Spirometri, ett test av dina lungors kapacitet.
-EKG i vila, ett test för att undersöka hjärtats funktion.

Med utgångspunkt från dina personliga värden från de olika kontrollerna diskuterar du med läkaren om din hälsa och går då igenom bland annat motion, mat, alkohol, tobak, psykosocial påverkan, stress psykisk ohälsa och ärftliga folksjukdomar. En dialog som är inriktad på att förebygga, förändra och kanske förhindra ett eventuellt riskfaktormönster i positiv riktning genom förbättrade levnadsvanor. Du får en skriftlig sammanställning av din hälsokontroll. Om något behöver utredas ytterligare kommer vi att hänvisa vart du ska vända dig. Är du i behov av ytterligare stöd och hjälp att förändra din livsstil hjälper vi dig att finna lämplig hjälpinstans hos oss på Aktiv Kvinna eller på annat håll.

Inför besöket behöver du ta en del prover. När du skickat in dina uppgifter och betalat din hälsokontroll skickas en remiss för blodprovstagning till din hemadress och förslag på vart du vänder dig för att ta dina prover. Besök till läkare bokas ca 1-2 veckor efter provtagning.

Provtagning (blodprov)
·         blodstatus (blodvärde, blodceller m.m)
·         socker (glukos)
·         blodfetter inkl. kolesterol
·         lever- och njurfunktion
·         ämnesomsättning (sköldkörtel)
·         inflammation (sänka)
·         kalcium och D-vitamin,
·         blodsalter och urat (gikt m.m)
·         B-12 – vitamin
·         PSA (män)
 
OBS gäller alla typer av hälsokontroller:
Du betalar för din hälsokontroll genom att en faktura skickas hem till dig eller ditt företag. Avgift för hälsokontroll ingår inte i högkostnadsskyddet d.v.s. du betalar avgiften även om du har frikort. Vid eventuell avbokning bör det ske senast 24 timmar före inbokad tid per telefon eller mail. Om du har bokat tid för hälsokontroll och uteblir debiteras fullt pris.

Pris för en komplett hälsoundersökning 
PRIS 3990 kr 

Vid behov görs olika tillägg om så önskas. Det kan gälla hjärtundersökningar, röntgen mm.