MD Codes

Begreppet MD Codes är framtaget av en av världens skickligaste och mest erfarna plastikkirurger, Mauricio De Maio, i samarbete med Allergan. MD står för Medical Codes. Koderna används som arkitektoniska hjälpmedel i att skapa volym, förändra negativa attribut, förbättra och förfina ett ansikte. Istället för att diskutera en slags punkt eller injektion så används MD Codes som ett helhetsbegrepp och vi kan istället diskutera vad du egentligen är intresserad av. Om vi börjar skrapa lite på ytan hos de allra flesta framkommer önskemål som att bli: smalare, vackrare, mindre trött, mindre arg, mer feminin m.m, m.m. Det handlar med andra ord om känslor och vad vi signalerar.

Såväl neurotoxinet Vistabel samt hyaluronsyrefillern Juvederm Vycross olika varianter används när vi utför denna behandling. På Forma Vita har vi arbetat de senaste tre åren fullt ut med alla aspekter av MD Codes och våra injicerare har internationell vidareutbildning av högsta klass. En av Allergans tidigare medarbetare George Löwy är också numera en av oss på Forma Vita. De senaste åren har han arbetat med vidareutbildning för andra kliniker inom konceptet MD Codes i rollen som clinical specialist.

Pris - är det dyrt?

Många är fundersamma på priset. Vi har skapar unika paket och när behandlingen väl är utförd på korrekt sätt håller det länge på de allra flesta. Varje år kompletterar många av våra kunder med några ml.

Prisbilden skapas när vi tillsammans gjort en behandlingsplan och avgjort mängden filler som kommer åtgå totalt. Första 3 ml kostar 10 000 kr. Härefter kostar kompletterande behandling 2 000 kr/ml (50% av normalpriset) på resterande områden i den ursprungliga planen. Behandlingsplan och pris är giltiga t.o.m 3 mån från första konsultationsdagen.

Vi frågar även om du istället är intresserad av kirurgi vilket för en del är mer intressant. Om vi anser att behandlingen med MD Codes inte kan ge önskat resultat avböjer vi hellre. 

Hur går det till?

Första gången ni kommer till oss på en MD Codes-konsultation fotar vi, diskuterar och lägger upp en längre behandlingsplan. Det som avgör behandlingens omfång är i första hand dina önskemål om vilka förbättringar som du önskar. Du kommer få frågan om emotionella attribut och välja ut de som passar dig. Tillsammans med din MD Codes-behandlare prioriterar ni ut de viktigaste att börja med. Ordningsföljden kan beskrivas som ett husbygge och är beskriven nedan. Observera att inte alla behöver alla steg.

1. MD Codes foundation

Foundation eller grunden är den behandling som inleder en MD Codes behandling. Här sätts de största strukturella punkterna som påverkar hela ansiktets grundstruktur. Kostnad uppskattas till mellan 10 000-16 000 kr. Negativa attribut förbättras och resultatet kan vara mindre hängig, mindre ledsen, mindre arg, mindre trött. Positiva attribut kan vara att se smalare ut, mer feminin, mer attraktiv eller att se yngre ut.

2. MD Codes contouring

Contouring eller ansiktskonturering är den behandling som tillsammans med grunden ger hela ansiktet både grund och vackra konturer. Det kan röra sig om hålighet vid tinningar, kindben, käklinje eller haka. Ofta görs konturering delvis tillsammans med grundbehandling. Ibland sker dock behandlingarna separat. Kostnad uppskattas till mellan 10 000-16 000 kr. Negativa attribut förbättras och resultatet kan vara mindre hängig, mindre ledsen, minde arg, mindre trött. Positiva attribut kan vara att se smalare ut, mer feminin, mer attraktiv eller att se yngre ut.

3. MD Codes refinement

Refinement eller på svenska förfining kan sammanfattas som att slutföra bygget. Vi går igenom punkter och små detaljer som förfinar och förändrar ljusets brytning, tar bort smårynkor eller bara gör ett par snygga läppar. Kostnaden är omöjlig att uppskatta så varje individ önskar och behöver helt olika behandlingar. Samma paketprisprincip som övriga MD Codes behandlingar tillämpas om grund och kontur har genomförts.

Behandling Pris Beskrivning
MD Codes foundation 10 000-16 000 kr 3 - 6 ml filler
MD Codes contouring 10 000-16 000 kr 3 - 6 ml filler
MD Codes refinement 2 000 kr/ ml mängd varierar