Dubbelhaka och Belkyra


Vad är Lipolys med Belkyra?
Lipolys, eller adipolipolys, betyder att förstöra fettceller. Olika metoder används och en ny metod i Sverige är en injektionsbehandling där man injicerar ett medel som löser upp fettceller. På det viset minskar mängden fettvävnad i ett behandlat område. Lipolys har gjorts i andra länder i drygt 10 års tid. Från början använde man ett läkemedel för fettembolier som innehöll en blandning av fosfatidylcholin och deoxycholat, men senare tids forskning har visat att det är deoxycholat som är den viktigaste beståndsdelen.