Perment fettreducering med precisionsstyrd laser

Laserlipolys är en effektiv, icke-kirurgisk lösning för fettborttagning och kroppsomformning. Dess fördelar är att den effektivt behandlar lokaliserade fettdepåer med kort återhämtning och låg risk för komplikationer jämfört med traditionell fettsugning. Den energi som avges av lasern förstör fettceller, ger huduppstramning av huden och stimulerar kollagenbildning, kroppens egen stödjevävnad. Vi använder oss av den senaste tekniken med en mer precisionsanpassad  och mer effektiv laser än tidigare. Under hela processen övervakas ingreppet av en värmekamera för att vi så säkert och effektivt som möjligt ska skydda hudlagret och endast påverka djupare lager av fett.

Forskning visar att 1470 nm diodlaser (Forma Vita använder DFL 1470 från Eximia) är mycket effektiv våglängd för att värma upp fettcellerna utan att skada huden vilket varit ett problem vid andra våglängder. Laserlipolys är inte avsedd att ersätta traditionell fettsugning. I vår strävan efter snabb läkning ingår även en behandling med Venus Legacy i efterförloppet. Hur många tillfällen som krävs är lite olika beroende på behandlat område. Venus Legacy är en högeffektiv temperaturkontrollerad radiofrekevens maskin som mjukar upp området under läkning efter laserlipolys. 

Boka konsultation för genomgång av bästa behandling för just dina önskemål.

Fettreducering med laserlipolys

Laserlipolys togs fram för att maximera effekten och minska bieffekterna av traditionell fettsugning. Samtidigt ville man även lösa problematiken med hudslapphet. Detta har man till stora delar lyckats med.

Vid laserlipolys förs en mycket tunn sond (2 mm) in i fettlagret och avger där ett precisionsstyrt laserljus. Den smala sonden alstrar värmeenergi som långsamt värmer upp och därigenom påverkar vävnaden på olika sätt – fettcellerna minskar och huden stramas åt. Tidigare version med lägre våglängder har inte varit lika effektiva att strama upp och effektivt smälta fettet i lika hög grad som den nya tekniken med våglängd 1470 nm. 

När laserljuset träffar fettcellerna alstras värme vilken ”smälter” fettcellerna till en oljig vätska. Det smälta fettet lämnas kvar och transporteras bort och försvinner genom kroppens normala fettförbränningsprocess. 

Den största effekten kommer först månader efter behandlingen när dessa skadade celler bryts ner och försvinner. 

Sammanfattningsvis innebär ovanstående att man genom laserlipolys kan avlägsna mindre fettdepåer på ett ”mjukare” vis än vid fettsugning med traditionella metoder. Detta innebär ett enklare behandlingsförlopp utan behov av narkos etc. samtidigt som även efterförloppet blir betydligt lindrigare med mindre smärta, blåmärken och minimalt behov av ledighet från arbete etc.

 

Hudåtstramning med laserlipolys

En del av den värmeenergi som alstras i fettlagret vid laserlipolys absorberas av underhuden och orsakar där en kontrollerad vävnadsskada. Kroppen läker denna skada genom att nybildning av kollagentrådar vilket i sin tur leder till en hudåtstramande effekt. Genom att provocera underhuden till nybildning av kollagen kan man i samband med en laserlipolys även behandla huden kan så att den drar ihop sig vilket inte går att göra vid en traditionell fettsugning.

Den hudåtstramande effekten gör att även områden med slapp hud eller patienter som lider av detta kan behandlas. Detta gör att fler patienter kan utföra en fettsugning samtidigt som fler områden kan behandlas och i större utsträckning vilket kan optimera behandlingsresultaten.

Även områden med celluliter kan med goda resultat behandlas tack vare dess hudåtstramande effekt. Dessa områden kan inte behandlas med traditionell fettsugning.

Fördelar med laserlipolys:
Enklare behandling
Lindrigare efterförlopp
Minimalt behov av sjukskrivning (max 2 dagar)
Minimala ingångssnitt (1-2 mm – inga stygn)
Hudåtstramande effekt
Mindre risk för ojämnheter
Möjlighet att behandla tidigare ”olämpliga” patienter
Möjlighet att behandla tidigare svårbehandlade områden (ansikte, underarmar, övre delen av magen, knän).
Generellt sett mindre risker

Nackdelar med laserlipolys:
Begränsningar i mängden fett som kan avlägsnas per behandlingstillfälle.
Behandlingen tar lite längre tid.

Efter lipolys:
Ta det lugnt samma dag efter ingreppet.
Använd rekommenderat stödförband under anvisad tid.
Undvik ASA/NSAID 1 dygn efter ingreppet (Aspirin, Magnecyl, Ipren, Burana).
Det går bra att använda exempelvis Panodil, Tramadol, Panacod etc.
Du får duscha samma dag efter lipolys.
Håll rent på de områden där man gått genom huden.
Ta alltid kontakt med oss eller annan Läkare vid eventuella problem.
Det behandlade området kan med fördel masseras försiktigt dagligen.