Fettsugning utan narkos

Perment fettreducering med Vibrationsstödd fettsugning

Vibrasat och liposat. Vbrationsstödd fettsugning är det moderna sättet att kirurgiskt avlägsna fett permanent. Sugkanylen förflyttas axiellt i ett snabbt vibrationsmönster.
Detta i kombination med sugningen ger ett mikroskopiskt och försiktigt sätt att avlägna fettcellerna jämfört med tradtionell fettsugning. Mindre kraft och ansträngning krävs för att flytta kanylen. Läkaren kan således  arbeta med högre precision.

Traditionell fettsugning vs vibrationsstyrd fettsugning
Inom den traditionella fettsugningen används rör som kallas kanyler. Kanylen förs in  i kroppen via ett snitt för att bryta upp och suga ut fettceller från kroppen. Dock kan ryckandet med en kanyl runtom i kroppsfettet orsaka skador på omgivande vävnader.  Kanylen som används vid vibrationsstyrd fettsugning kommer med ett unikt system som gör att kanylens spets vibrerar snabbt i små och exakta rörelser. När  kanylen förs runt oönskade fettmassor, bryter vibrationerna upp fettvävnaden mycket försiktigare jämfört med traditionella fettsugningstekniker. Den bryter också upp mycket mer fett vilket leder till mer sofistikerade slutresultat. Metoden ökar mängden extra fett som elimineras men den minskar även den tid en person tillbringar i kirurgiska procedurer. Mindre tid på kirurgiska ingrepp betyder oftast mycket mindre bedövningsmedel plus en minskad risk för föroreningar eller andra allvarliga komplikationer.  Metoden med vibrationsstyrd fettsugning är faktiskt säkrare än klassisk fettsugning främst eftersom dess milda vibrationer inte äventyrar omgivande vävnader.

Hur går ingreppet till?
Innan operationen sprutas lokalbedövningsmedel blandat med natriumklorid (saltvatten) in i det område som skall fettsugas för att underlätta fettsugningen och även minska blödningen och blåmärkena efter. 
 
Därefter anlägges några små mycket små snitt, ca 1-1 1/2 cm , i huden för att kunna föra in en fettsugningskanyl. Kanylen förs fram och tillbaka för att lossa fettet för att sen sugas ut. Det är viktigt att du veckan efter operationen dricker rikligt med vätska. Undvik alkohol. De små snitten sys ihop och du får en förbandsgördel. Om du har blivit tillsagd att köpa en specialsydd gördel eller cykelbyxor sätts de på. Det kan rinna en del sårvätska de första dagarna ur snitten men det är helt normalt. Gördeln cykelbyxorna skall användas i minst 3 veckor dygnet runt, för att hålla tillbaka svullnaden och forma kroppen, sen är det bra att använda den dagtid iytterligare3 v. Du kommer att vara ordentligt svullen och ha en del blåmärken länge efter operationen. Ofta är även området ömt. Svullnaden kan vara kvar flera månader medan blåmärkena oftast försvinner efter 2-3 veckor. Stygnen tas efter 7-10 dagar. Du får duscha efter 2 dagar men låt tejpen på stygnen sitta kvar.
 


Medicinsk data och forskning
Vetenskapliga studier gjorda av Tulane University som utvärderat effekten av denna typ av fettsugning  gentemot vanlig fettsugning har visat att det eliminerades 30% extra fett, samtidigt som läkningstiden och blåmärken minimerades. Kraften av vibrationerna gör metoden idealisk för områden med täta och även fibrösa vävnader, till exempel manliga bröst. Metoden kan också vara till nytta vid behandling av navelregionen och även inre delen låren.

Möjliga komplikationer
Varje form av kirurgiskt ingrepp medför eventuella generella risker. Vibrationsstyrd fettsugning är inte ett undantag. Vissa risker som har rapporterats men som sällan inträffar inkluderar:
Trots att metoden görs med lokalbedövning kan toxicitet av lidokain inträffa om en överflödig mängd bedövningsmedel används. Det är därför att yttersta vikt att alla läkemedel som kan störa processen undviks och att alla läkemedel som patienten använder rapporteras till ansvarig läkare.

På samma sätt, när en överdriven mängd vätska används under hela den kirurgiska proceduren  kan kroppsvätskor ibland samlas inuti lungorna (lungödem).
Precis som alla typer av fettsugning kan vibrationsstyrd fettsugning resultera i lös hud eller enkla skador eller till och med förvärra problem med fettvävnad. Vibrationsstyrd fettsugning är för närvarande en av de säkraste metoderna på marknaden.

Uppföljning
Efter ca 6 månader bokas ett uppföljande läkarbesök och tidigast då går det att bedömma det slutliga resultatet.