Läpparna - en central plats för utseende och kommunikation

Hjärtformade läppar - HeartLips™
En av våra största produkter är hjärtformade läppar eller HeartLips™. En teknik som innefattar en böljande underläpp med mittfåra och tydliga amorbågar. En kombination av tekniker som ger en hjärtformad läpp. Ofta åtgår lite mer filler än vanligt vid denna behandling.

Din egen läpp
Den vanligaste behandlingen är att bara förstärka den formen som redan finns men att återställa volym och justera ev. ojämnheter.

Återfukta läpparna
Flera av våra fillers kan enbart återfukta torra läppar och ge en liten volymökning. Hör med oss vad som passar dig bäst.

Rökrynkor-Pussrynkor
Fina linjer ovanför munnen kan behandlas på flera sätt men det behövs nästan alltid en kombination av lite botulinumtoxin och fillers för bästa resultat.

Läppvolym
Den sista delen av behandlingen riktas mot volymförlust och här får du tillsammans med vår läkare diskutera förutsättningarna för hur du vill att dina läppar får det bästa utseendet.

Filtrum och amorbåge
Förutom läpparna har även linjerna ovanför en stor roll för hur utfyllnaden och läppen ansluter mot ansiktet. Om linjerna börjar försvinna kan läpparna bli lite ensamma och utseendemässigt blir det ingen harmoni. 

Läpplinje
En definierad läpplinje ramar in och markerar läpparna. En del kan behöva markera läpplinjen som med tiden blir lite diffus. Med behandlingen förändras inte volymen speciellt mycket.

Läpparna i fokus
Med våra behandlingar kan vi återskapa fuktförlust, volymförlust och en minskad definition.
Våra läppar får utstå mycket hård belastning trots att dess hud är tunnare än andra platser. 
Läpparna och området runt munnen spelar en stor roll när du behandlar ansiktet på Forma Vita.