Skleroterapi /behandling av blodkärl


BLODKÄRL PÅ BEN – Skleroterapi
 
Injektionsbehandling av ådernät, kärlbristningar och åderbråck på benen med skleroterapi
 
Ådernät; kärlbristningar
Störande ytliga ådernät och kärlbristningar på benen är röda eller blå i färgen beroende på tjocklek.
De beror på en ärftlig benägenhet. Ofta får man de första ådernäten i samband med en graviditet. De kallas också telangiektasier, och behöver inte ha något samband med åderbråck. Ådernät och kärlbristningar är enkla att behandla med injektionsbehandling, skleroterapi, där man injicerar ett läkemedel som får kärlen att skrumpna och försvinna.
 
Behandling av ådernät, kärlbristningar
 
En injektionsbehandling tar cirka 30 minuter och innebär inget stort obehag. Du får inledningsvis ha benen sänkta så att kärlen fylls. I de kärl som ska injiceras sticks en nål försiktigt in. Vi använder oss av den tunnaste nål som finns på marknaden, varför sticket känns minimalt – eller inte alls. Vi anlägger omedelbart tryck mot behandlade kärl och ditt ben blir lindat med en elastisk binda. Du kan gå som vanligt utan bekymmer omedelbart efter din sklerosering.
Medlet vi använder, Aethoxysklerol®, framkallar en irritation på kärlens insida.
Man kan få övergående blåmärken första veckan när man sprut behandlar ådernät. De flesta kärlbristningarna och ådernäten brukar försvinna inom 4-6 veckor efter injektionsbehandlingen, men om man har rikligt med kärlbristningar kan fler sprutbehandlingar än en behövas.
 
Hur länge håller resultatet efter skleroterapi av ådernät?
De kärl som försvunnit efter behandlingen är borta för alltid, men eftersom det är fråga om en ärftligbenägenhet så kan man bilda nya kärl i framtiden som behöver behandlas. Hur snabbt man får nya kärl är individuellt, men ofta har man ett fint resultat i flera år.

Pris: Från 3000kr.