Lipolys med Belkyra

Vad är Lipolys med Belkyra?
Lipolys, eller adipolipolys, betyder att förstöra fettceller. Olika metoder används och en ny metod i Sverige är en injektionsbehandling där man injicerar ett medel som löser upp fettceller. På det viset minskar mängden fettvävnad i ett behandlat område. Lipolys har gjorts i andra länder i drygt 10 års tid. Från början använde man ett läkemedel för fettembolier som innehöll en blandning av fosfatidylcholin och deoxycholat, men senare tids forskning har visat att det är deoxycholat som är den viktigaste beståndsdelen.

Vi har nu ett läkemedel som är godkänt av läkemedelsverket som heter Belkyra i Sverige. I USA har det gjort succe under namnet Kybella. Här har över 100 000 behandlingar skett under förra året. 

Hur görs behandlingen?
Belkyra injiceras i underhudsfettet med en mycket tunn nål. Behandlingen tar cirka 15 minuter och man kan maximalt behandla ett område stort som två handflator per gång.

Efter behandlingen
Första veckan beskriver de flesta en lätt  svullnad, klåda och ömhet i området och mindre blåmärken är ganska vanligt. På liknande sätt som efter fettfrysning och laserlipolys så reagerar kroppen med inflammation i området när de förstörda fettcellerna skall tas bort. Det märker man som en liten förhårdnad i området under första månaden efter behandling. Efter cirka 6-8 veckor ser man färdigt behandlingsresultat.

Hur många behandlingar krävs för resultat?
Belkyrabehandling kan synas redan efter en enda behandling men det finns en individuell variation som beror mycket på hur mycket fett det är i området.
Oftast krävs två behandlingar men även fler kan vara aktuellt vid större depåer av fett. Det bör går 3 veckor mellan behandlingarna.

Vem utför behandlingen?
Endast vår läkare som har specialistutbildning utför behandlingen.

Resultat
10-40% av fettet i området brukar försvinna på en behandling. Slutresultat ser man efter cirka två månader. Sund kost och träning förbättrar resultatet och det är viktigt att komma ihåg att lipolys inte är en bantningsmetod utan en behandling för punktfetma.