HUD

De första synliga tecknen på åldrande visar sig först i ansiktet. Trots att förändringarna sker långsamt känns det hos många som det skett över en natt. Ofta känns det som om utseendet inte längre avspeglar hur man känner sig.
 

När människan åldras gör kombinationen av den yttre påverkan så som solexponering, rökning, livsstil och våra gener att ålderstecknen kommer lite olika snabbt.